OPTIKA SPECTRUM

Ulica: Preradovićeva 110
Broj pošte: 21131
Grad: Petrovaradin
Županija: Vojvodina
Država: Serbia
Telefon: +381 (021) 643 3999