Optika Svijet Malih

Ulica: Adamićeva 24
Broj pošte: 51000
Grad: Rijeka
Županija: Primorsko-goranska
Država: Croatia
Telefon: +385 51 215-070