Optika Videlina

Ulica: JNA 41
Broj pošte: 6330
Grad: Ştruga
Država: Macedonia
Telefon: 00389(0)46 786 020
Fax: 00389(0)70 435 631