Optika Zeiss

Ulica: Roosevelt 36
Broj pošte: 7000
Grad: Bitola
Država: Macedonia
Telefon: +389 47 223 444