Pajo optika

Ulica: Trg Milana Šufflaya
Broj pošte: 47000
Grad: Karlovac
Županija: Karlovačka
Država: Croatia
Kontakt osoba: Marijan Buturajac
Telefon: +385 47 634 096