SANI OPTIK

Ulica: Trg srpskih dobrovoljaca 43 lok. 4 E
Broj pošte: 23300
Grad: Kikinda
Županija: Vojvodina
Država: Serbia
Kontakt osoba: Pavlović Ljiljana
Telefon: +381 23/024-150