TRAHOM

Oblik konjunktivitisa uzrokovan virusom Trahoma, koji spada u skupinu netipičnih PLT-virusa, koji zauzimaju mjesto između pravih virusa i bakterija, a svojim osobinama su slični rikecijama. Pojava trahoma je specifična za područja uz ušća rijeka tihog toka, močvarna područja, obale plitkih toplih mora, kod obitelji s niskim životnim standardom i u slabim higijenskim uvjetima. Virus se prenosi rukama sa bolesnikova oka, ručnikom…., uš ili muha također mogu prenijeti bolest.

Bolest se razvija u 4 stadija:

1) Prefolikularni stadij – rana limfoidna infiltracija. Klinička slika je slika akutne upale spojnice, no na spojnici gornjeg tarzusa dolazi do tamnocrvene papilarne hipertrofije s neoštro ograničenim žučkastocrvenim bobicama.

2) Folikularni stadij – granulozni. Razvijene su trahomske bobice u forniksu, one su neoštro ograničene i tamnocrvene, a spojnica između njih je odebljana i infiltrirana, tako da konjunktiva gornje vjeđe izgleda poput maline. Sekrecija je mukopurulentna i sadrži uložna tjelešca i superinfekcijske bakterije.

3) Floridni ili precikatricijalni stadij – u središtu trahomskih bobica nastaje nekroza, one pucaju, a sadržaj se prazni u spojničnu vrećicu. Na spojnici se vide crvenkaste želatinozne bobice, koje se spajaju, a pojavljivaju se i otoci papilarne hipertrofije, te sivobijele mrežolike brazgotine. Vjeđa je crvena, odebljala i spuštena. Bolesnik ima pospan izgled (ptosis trahomatosa). Na rožnici se javlja trahomski panus; to je infiltracija rožnice između vanjskog epitela i Bowmanove membrane; limfocitima, fibroblastima, epiteloidnim stanicama i plazma stanicama. Panus je ograničen na gornji dio rožnice, odakle se širi prema središtu, u rožnicu urastaju krvne žile, što dovodi do njenog zamućenja, na rubu panusa nalazimo ulceracije iz kojih se može razviti ulcus serpens.

4) Cikatricijalni stadij – posljedica trahoma. Na kliničkoj slici se vidi da hipertrofična spojnica nestaje i ostavlja brazgotine. Nakon preboljenja spojnica je plavkastobijele boje s brazgotinama. Dolazi do skvrčavanja spojnice forniksa, što dovodi do cikatricijalnog entropija i trihijaza. Najteža komplikacija je trahomatozna keratokseroza, kada dolazi do meteplazije epitela spojnice i rožnice koja keratinizira.

Simptomi:

Trahomske bobice, panus, brazgotine.

Liječenje:

Istiskivanje trahomnih zrnaca, antibiotici (sulfonamidi, aureomicin), eventualna operacija zbog nepravilnog položaja vjeđa.