Kategorija: Propisi za optičare

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom

TweetMINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 1354 Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine« br. 59/96, 94/96 i 114/03) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi PRAVILNIK O SIGURNOSTI I ZAŠTITI ZDRAVLJA PRI RADU S RAČUNALOM   I. OPĆE ODREDBE   Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvrđuju zahtjevi glede sigurnosti i […]

Saznajte više »

Zakon o trgovini

Tweet Zakon o trgovini (pročišćeni tekst) (NN 49/03) D I O  P R V I I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine na domaćem tržištu, obavljanje trgovine s inozemstvom, zaštitne mjere pri uvozu i izvozu, mjere ograničavanja obavljanja trgovine, nepošteno tržišno natjecanje te nadzor i upravne mjere. Članak […]

Saznajte više »

Odluka o proglašenju Zakona o medicinskim proizvodima

TweetHRVATSKI SABOR2225 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKUO PROGLAŠENJU ZAKONA O MEDICINSKIM PROIZVODIMAProglašavam Zakon o medicinskim proizvodima, kojega je Hrvat­ski sabor donio na sjednici 30. svibnja 2008. godine. Klasa: 011-01/08-01/59Urbroj: 71-05-03/1-08-2Zagreb, 4. lipnja 2008. PredsjednikRepublike HrvatskeStjepan Mesić, v. r. ZAKONO MEDICINSKIM PROIZVODIMAI. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom radi osiguranja kvalitetnih […]

Saznajte više »

Obavijest

TweetUpute o postupanju – NOVO Poštovani, Prethodni pregledi radnika prilikom zapošljavanja na poslove sa posebnim uvjetima rada ostvaruju se kod nadležnog doktora specijaliste medicine rada temeljem uputnice poslodavca (obrazac RA 1). Trošak obavljenih prethodnih pregleda snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) do onolikog broja radnika koje poslodavac […]

Saznajte više »

Program majstorskog ispita

TweetPROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MAJSTOR NAOČALNI OPTIČAR I. Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno. II. Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja: 1. Gospodarstvo i pravni propisi 2. Osnove […]

Saznajte više »

Otvaranje obrta

TweetVećina budućih poduzetnika pita se treba li odabrati obrt ili trgovačko društvo? Odgovor je stvar izbora i osobne odluke na temelju potreba i mogućnosti. Prije konačne odluke potrebno je razmotriti sve pozitivne i negativne strane i jednog i drugog.

Saznajte više »

Knjiga popisa – napomena za pomagala

TweetOptičari koji obavljaju djelatnost pružanja usluga izrade i ugradnje dioptrijskih pomagala nisu, u načelu, dužni voditi popis robe, bez obzira da li se uz pružanje usluge izrade tih pomagala korisniku prodaju i okviri za naočale u koje optičar potom ugrađuje odgovarajuća stakla i leće.

Saznajte više »