CITOMEGALOVIRUSNI RETINITIS

Čest je kod svih bolesnika sa oslabljenim imunitetom (usljed kemoterapije, imunosupresije nakon transplantacije organa, AIDS). Javlja se kod oko 40% bolesnika s AIDS-om, većinom je obostran. U polovici slučajeva uzrokuje ablaciju mrežnice.


 

Simptomi:

Simptomi su ovisni o lokalizaciji upale. Kad je zahvaćena makula ili pak vidni živac, oštrina vida je veoma smanjena. Ako je zahvaćena periferija, bolesnik opaža bijele mrlje ili polja neviđenja, no može biti i bez ikakvih simptoma.

Na mrežici se vide bjelkasta upalna žarišta, eksudati, krvarenja, a kasnije pigmentirani ožiljci.

Liječenje:

Treba imati na umu da se radi o sistemnoj bolesti, pa antivirusni lijek (prvenstveno ganciklovir) treba davati intravenski ili peroralno. Sam retinitis se liječi intravitrealnim implantatom ganciklovira svakih 8 mjeseci. Ablacija mrežnice se zbrinjava vitreoretinalnim kirurškim zahvatom.

Za uspjeh liječenja je najvažnija rana dijagnoza i rani početak liječenja. Izlječenje u ovom času ne treba očekivati – lijekovi samo kontroliraju bolest, i treba ih uzimati doživotno. Moguć je razvoj otpornosti virusa na lijek.