DISGENEZE ŠARENICE I ŽILNICE

U aniridiji je šarenica nerazvijena – postoji samo atrofični uski prsten šareničnog tkiva, a zjenica je ogromna.

Korektopija je ekscentrični položaj zjenice, koja je k tome i deformirana. Može biti kongenitalna, no danas je najčešće posljedica traume ili operacije oka.

Polikorija je postojanje više otvora u šarenici (višestruka zjenica).

Kolobom šarenice je kongenitalni rascjep u donjem dijelu šarenice, pa zjenica nalikuje ključanici.

Kolobom korioretine je kongenitalni rascjep žilnice i mrežnice nastao zbog nezatvaranja fetalne očne pukotine. Kroz rascjep u meridijanu na 6 sati vidi se bjeloočnica, dok ostali dio očne pozadine može biti posve uredan. Ako je rascjep velik, te zahvaća makulu i/ili optički disk, prognoza za vid je veoma loša.

Liječenje:

Sve malformacije šarenice je moguće kirurški korigirati. Nažalost, često su udružene s funkcionalnim i morfološkim promjenama drugih dijelova oka, pa kozmetički uspjeh ne jamči pravilan razvoj vida.