EGZOFTALAMUS (PROPTOZA)

Izbočenje očne jabučice, buljookost.

 

 

 

Može biti prirođen kod malforacija lubanje (kraniostenoze). Stečeni egzoftalamus posljedica je povećanja orbitalnog sadržaja. Akutni egzoftalamus nastaje zbog naglog poremećaja u cirkulaciji krvi i limfe (retrobulbarno krvarenje, venski zastoj, vazomotorno-alergični edem) ili upale orbitalnog sadržaja (celulitis, tromboflebitis, periostitis, tenonitis). Kronični egzoftalamus nastaje polaganim i progresivnim povećanjem orbitalnog sadržaja (kronične upale, pseudotumori, tumori, paraziti). Posebna je vrsta endokrini egzoftalamus kod hipertireoze: najčešće je tireotoksični, razvija se sporo, no u strumektomiranih osoba može se javiti progresivni tireotropni ili maligni egzoftalamus.

 Vrste:

Tireotoksični egzoftalmus

Prisutan je samo u toku akutne bolesti s kliničkim simptomima – oči djeluju buljavo i prestrašeno.

Tireotropični egzoftalmus

Javlja se kao progresivni zloćudi egzoftalmus, a nastaje nakon operacije štitnjače. Nastupa egzoftalmička oftalmoplegija (klijenut moždanih motoričkih živaca; okulomotorius, trohlearis, abducens) i povišeni očni tlak, a to može dovesti do luksacije očne jabučice, vjeđnog edema, kemoze, epifore i lagoftalmusa.

Liječenje:

Liječenje egzoftalmusa je uzročno. Kod karotidno-kavernozne fistule razvija se pulzirajući egzoftalmus-terapija tog stanja isključivo je kirurška.

Lječenje hipertireoze s tireostaticima, lokalno steroidi, diuretici.