MIDRIJAZA

Midrijaza (mydriasis) ili dilatacija zjenice je normalna u djece. Fiziološki je uzrokuju tama i simpatikotonus (strah, bol, uzbuđenje). U praksi je najčešći uzrok midrijaze ukapavanje midrijatika (atropin i srodne tvari), akutni glaukom, kontuzija očne jabučice, epiduralni ili subduralni hematom, duboka anestezija, a široka zjenica je i znak smrti. Zjenica slijepog oka nije široka zbog konsenzualne zjenične reakcije.