OČNI SIMPTOMI KOD TUMORA MOZGA

Kod oko 60% pacijenata s tumorima mozga prisutni su očni simptomi, a najčešće su to: edem optičkog diska, paraliza šestog moždanog živca, široka ukočena zjenica, te glavobolje. Poznavanje očne simptomatologije važno je za lokaliziranje tumora.


 

Tumori frontalnog režnja uzrokuju promjene karaktera osobe, te sindrom Foster-Kennedy: unilateralnu atrofiju vidnog živca sa kontralateralnim edemom optičkog diska. Neki frontalni tumori veoma dugo ne daju nikakvu simptomatologiju.

Tumori temporalnog režnja uzrokuju okusne, njušne i formirane vizualne halucinacije, te homonimnu anopsiju gornjeg kvadranta uzrokovanu oštećenjem optičke radijacije.

Tumori parijetalnog režnja karakteristično uzrokuju homonimni ispad donjeg kvadranta vidnog polja skupa sa reduciranim optokinetičkim nistagmusom na strani suprotnoj od tumora.

Smetnje čitanja, pisanja i računanja (aleksija, agrafija, akalkulija) skupa sa desnom homonimnom hemianopsijom čine Gerstmanov sindrom, koji označava zahvaćenost dominantnog parijetalnog režnja kod dešnjaka.

Tumori okcipitalnog režnja mogu uzrokovati neformirane vidne halucinacije, te homonimnu hemianopsiju.

Tumori moždanog debla mogu uzrokovati Parinaudov sindrom – obostranu paralizu pogleda na gore, te reakciju zjenica na akomodaciju ali ne i na svjetlo; ovo je tipičan nalaz kod tumora hipofize u blizini gornjih kolikula.