OPTIČKI NEURITIS

Optički neuritis je upala vidnog živca, a može zahvatiti njegov vidljivi dio – optički disk (papilitis vidnog živca) ili dio živca iza očne jabučice (retrobulbarni neuritis).

Simptomi:

Simptomi optičkog neuritisa su gubitak vida na zahvaćenom oku, bol kod pokretanja oka, središnji skotom, te aferentni pupilarni defekt.

Aferentni pupilarni defekt ili Marcus- Gunnova pupilarna reakcija je patološka pojava da zjenica reagira na svjetlo dilatacijom umjesto konstrikcijom. Ova reakcija je osjetljiv znak optičkog neuritisa i drugih bolesti koje zahvaćaju aferentno sprovođenje u vidnom putu.

Kod papilitisa optički disk izgleda slično kao i u edemu optičkog diska; razlika je u tome što je gubitak vida kod papilitisa početni simptom, dok se kod edema diska gubitak vida javlja tek nakon duljeg vremena. Osim toga, edem diska je u pravilu obostran, a neuritis jednostran.

Kod retrobulbarnog neuritisa očna pozadina izgleda normalno, pa se kaže da ni liječnik ni bolesnik ništa ne vide.

Uzroci:

Uzrok retrobulbarnog neuritisa je u većini slučajeva nepoznat. Međutim, kod preko 40% naših pacijenata se u idućih nekoliko godina razvila multipla skleroza.

Kod nekih pacijenata s optičkim neuritisom nakon nekoliko tjedana se razvije atrofija vidnog živca.

Ostali mogući uzroci optičkog neuritisa i atrofije vidnog živca su infekcija, nasljedna bolest, vaskularna okluzija, tumori, trauma, te glaukom.

Liječenje:

Vid se obično oporavi nakon nekoliko tjedana, čak i bez terapije. Često se daju steroidi retrobulbarno ili sistemski. Ispravan postupak jest davanje sistemnih steroida, i to samo u slučajevima gdje je ispitivanje nuklearnom magnetskom rezonancijom dokazalo postojanje lezije ili plaka u vidnom živcu.