Povezanost oka i bolesti

Rizik od srčanih bolesti povezan s bolestima oka.

Makularna degeneracija oka, poremećaj koji se javlja starenjem i koji često završava sljepoćom, povezan je povišenim rizikom od razvoja srčanog infarkta i moždanog udara, prenosi BBC.

 

Australski istraživači sa sveučilišta u Sidneyu otkrili su da je rizik od smrti uzrokovane srčanim bolestima barem dva puta veći u osoba koje boluju od ovog zdravstvenog poremećaja.

 

Rezultati provedenog istraživanja objavljeni su u stručnom časopisu British Journal of Ophtalmology.

 

Makularna degeneracija je bolest progresivna tijeka, za koju do danas nije pronađeno učinkovito terapijsko rješenje, a jednom oštećene stanice više se ne mogu obnoviti. Ona je jedna od glavnih uzroka stečene sljepoće, te prema nekim istarživanjima od nje boluje čak 20% osoba starijih od 65 godina, da bi taj broj dosegao čak 37% u dobi iznad 75 godina. Žene obolijevaju čak dva puta češće.

 

Petogodišnje istraživanje provedeno na 3600 osoba u dobi iznad 49.godina koje je uključivalo opći internistički pregled i pregled oka pokazalo je da su osobe koje su imale već razvijeni oblik makularne degeneracije su imale čak pet puta veći rizik od smrti kao posljedice srčanog infarkta i deset puta veći rizik od smrti kao posljedice moždanog udara.

 

Preuzeto sa: www.cardionet.hr