PREDNJA ISHEMIČKA OPTIČKA NEUROPATIJA

Prognoza za vid je loša. Obično nakon povlačenja edema diska uslijedi optička atrofija. U trećine pacijenata nakon više tjedana ili godina bude zahvaćen i drugi vidni živac.

Simptomi:

Manifestira se iznenadnim jednostranim gubitkom vidne oštrine, ispadom u vidnom polju (obično donjeg dijela), te aferentnim pupilarnim defektom. Na očnoj pozadini se vidi edem i krvarenje na jednom dijelu optičkog diska.

Liječenje:

Nikakvo liječenje ne mijenja ishod. Niska doza acetil-salicilne kiseline (100 mg dnevno) smanjuje rizik pojave na drugom oku u prvih pet godina, potom je rizik jednak kao i bez ove preventivne terapije.