3M (EAST) AG, PODRUŽNICA LJUBLJANA

Ulica: Cesta v Gorice 8
Broj pošte: 1000
Grad: Ljubljana
Država: Slovenija
Telefon: 386 (01) 200 36 30
Fax: 386 (01) 200 36 67
Djelatnost:

G 46.190 NESPECIALIZIRANO POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI RAZNOVRSTNIH IZDELKOV

G 46.190 034 Zaščitna oprema za osebno varnost, posredništvo

G 46.190 021 Pisarniške, potrebščine, posredništvo

G 45.310 TRGOVINA NA DEBELO Z REZERVNIMI DELI IN OPREMO ZA MOTORNA VOZILA

G 45.310 011 Avtoličarski material, posredništvo

G 46.120 POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI GORIV, RUD, KOVIN, TEHNIČNIH KEMIKALIJ

G 46.120 004 Folije, plastične, posredništvo

G 46.140 POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI STROJEV, INDUSTRIJSKE OPREME, LADIJ, LETAL

G 46.140 078 Telekomunikacijska oprema, posredništvo

G 46.140 014 Elektrotehnični material, posredništvo

G 46.180 SPECIALIZIRANO POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI DRUGIH DOLOČENIH IZDELKOV

G 46.180 020 Medicinski material, posredništvo

G 46.180 035 Zobozdravstveni in zobotehnični material, posredništvo

G 46.180 018 Medicinska oprema, posredništvo

G 46.180 021 Medicinski preparati, posredništvo

G 46.180 025 Optična oprema in inštrumenti, posredništvo

G 46.180 033 Videooprema, posredništvo

G 46.620 TRGOVINA NA DEBELO Z OBDELOVALNIMI STROJI

G 46.620 002 Brusni materiali, trgovina na debelo

G 46.750 TRGOVINA NA DEBELO S KEMIČNIMI IZDELKI

G 46.750 043 Trakovi, samolepilni, trgovina na debelo

G 46.750 020 Lepila, trgovina na debelo

M 71.129 DRUGE INŽENIRSKE DEJAVNOSTI IN TEHNIČNO SVETOVANJE

M 71.129 070 Varnostni inženiring