D&A d.o.o (Optika online)

Ulica: Galižanski odvojak 6
Broj pošte: 52100
Grad: Pula
Županija: Istarska
Država: Croatia
Kontakt osoba: Dino Softić
Telefon: +385 52 223 771
Fax: +385 52 218 163