OPTIKA GRACI

Ulica: Rruga ONHEZMI 144
Broj pošte: 9700
Grad: Sarandë
Županija: Vlorë
Država: Albania
Telefon: 00355 85224720