SIMPATIČKA OFTALMIJA

To je upalna bolest jednog oka (“simpatizirano oko”) uzrokovana senzibilizacijom tog oka na antigene oslobođene iz drugog oka (“simpatizirajuće oko”) nakon perforativne ozljede, operacije ili upale.

Javlja se najčešće 2-12 tjedana nakon povrede odnosno bolesti, a može se javiti i nakon mnogo godina. Manifestira se znakovimapanuveitisa. Liječi se steroidima i citostaticima. Ako medikamentno liječenje nema učinka, simpatizirajuće oko se enukleira, osim ako je na njemu bolji vid nego na simpatiziranom. Prognoza je loša – često je sljepilo na oba oka.