ZRAKASTO TIJELO (corpus cilliare)

Zauzima srednji dio srednje očne ovojnice. Cilijarno ili zrakasto tijelo proizvodi sobnu vodicu te vrši akomodaciju leće. To je prstenasto zadebljanje uvee trokutastog presjeka, sa užom bazom okrenutom naprijed i dvjema duljim stranama koje se susreću na zupčastoj crti (ora serrata). Za bazu se pripaja šarenica, a iza zupčaste crte nastavlja se žilnica.

Na unutarnjoj strani cilijarnog tijela razlikuju se dva pojasa. Sprijeda je cilijarni vijenac, a straga cilijarni kolut (pars plana). Na presjeku se vidi treći sastavni dio, cilijarni mišić. On čini najveći dio cilijarnog tijela.

1. Cilijarni vijenac je širok 2 do 3 mm. Gradi ga oko 70 radijarnih izdanaka, cilijarnih nastavaka, duljine 2-3 mm i visine oko 1 mm. Cilijarni nastavci lagano se izdižu prema naprijed i završavaju zaobljenim vrhom okrenutim ka ekvatoru leće. Između nastavaka, a manje i s njih, izrastaju zonularna vlakna prihvaćajući se za ekvator leće. Zadaća zonularnih vlakana je da osiguravaju položaj leće.

2. Cilijarni kolut je širok oko 4 mm. Na unutarnjoj strani ima sitne radijarne nabore koji odgovaraju cilijarnim izdancima. Budući da ima mnogo manje krvnih žila nego cilijarna kruna, preko cilijarnog koluta se kirurški pristupa staklovini i mrežnici (pars plana pristup u intravitrealnim operacijama, 3 do 4 mm od limbusa rožnice).

3. Cilijarni mišić ima oblik prstena trokutastog presjeka. Na bazu tog trokuta prihvaća se šarenica, vanjska strana je pokrivena sklerom, a na unutrašnjoj su cilijarni nastavci.

Cilijarni mišić građen je od četiri grupe vlakana: meridionalnih, kružnih, radijalnih ili kosih, te iridealnih vlakana. Praktično su važna meridionalna i kružna vlakna. Meridionalna vlakna zauzimaju vanjske tri četvrtine cilijarnog mišića. Kružna vlakna zauzimaju prednju unutarnju četvrtinu mišića. Jako su razvijena u dalekovidnom oku zbog napora akomodacije, a u kratkovidnom su atrofična jer je akomodacija malo potrebna.

Cilijarni mišić se potpuno razvije oko 15. godine. Od 45. godine postupno atrofira, što skupa sa smanjivanjem elastičnosti leće uzrokuje presbiopiju.